Roel van de Wiele
voorstelling

Roel van de Wiele 2015

In zijn conference “Passie! Helium voor de luchtballon!” stelt Roel dat passie geen attitude is en geen gevoel. Helaas wordt passie te vaak gezien als een talent dat men (zogezegd) niet heeft, of wordt het als een taak gezien: ik MOET het gepassioneerd doen…wat een contradictie.

Is passie een kwestie van gemotiveerd worden (cosmetisch), of een kwestie van auto-motivatie (intrinsiek)?

In de huidige maatschappelijke omstandigheden zijn wij vooral resultaat- en doelgericht bezig, en verliezen wij het menselijke kapitaal uit het oog. Paradoxaal genoeg hebben mensen precies NU andere behoeften om naar ‘blijvende resultaten’ gemotiveerd te worden.

Mensen passioneren is de attitude van mensen positief beïnvloeden, om hen zodanig beter en efficiënter te laten werken en hen meer levensvreugde en ‘jobsatisfaction’ te geven. Dit geldt evenzeer voor klanten. Passie verkoopt!

Passie creëert een bondgenootschap dat zorgt voor hechtere banden, een hogere loyaliteit en voor een luchtballon die hoger en verder reist!

Op welke vragen krijgt u een uitvoerig, ludiek en leerrijk antwoord?

  • Wat is het strategisch belang van passie? Waarom heeft het een multiplicerende impact op de competenties van mensen?
  • Passie & charisma: dé Tandem!
  • Het smeulend of brandend vuur: auto-motivatie!
  • Het grote verschil tussen Betrokkenheid en Engagement!
  • Wat hypothekeert je passie?
  • Wat passioneert mensen?: de 3 hefbomen!
Plankgas, Jetplane
Theatergroep Troost, doek!
Menu